Anna Inne

Dejot ir lieliski un tas vienmēr liek justies pacilāti un skaisti. Deja ļauj atbrīvoties un attīstīt sevi ne tikai fiziski, bet arī garīgi – vairojot pašpārliecību un aizdzenot kompleksus

Annai jau kopš bērnības ir patikusi deja. Kā viņa pati saka: “Deja vienmēr bijusi manā dzīvē, lai arī daudz dažādos formātos. Es bez dejošanas nevaru.”

Ilgus gadus viņa dejoja sporta dejas, bet tad pārgāja uz ko pavisam pretēju – sporta aerobiku. Tur Anna apguva akrobātiku un lokanību, kā arī pirmo reizi iemēģināja roku jaunāko grupu apmācībā.

Vēlāk ar citām dejotājām Anna izveidoja savu grupu, kur radīja programmas dažādiem lieliem pasākumiem, televīzijas šoviem un Latvijā populāru dziedātāju koncertiem.