Deju grafiks/ cenas

Otrdienās

Ceturtdienās

Cenas

  • 36 Eur / 4 nodarbības*
  • 56 Eur / 8 nodarbības*
  • 12 Eur / 1 reizes apmeklējums
  • 7 Eur /  iepazīšanās nodarbība

_________________________________________________________

* Nodarbības ir jāapmeklē viena mēneša ietvaros (no datuma līdz datumam, piemēram, no 12.septembra līdz 12.oktobrim). Neizmantotās mēneša nodarbības netiek pārceltas uz nākamo mēnesi. Tās var izmantot apmeklējot kādu citu no piedāvātajām nodarbībām tā paša mēneša ietvaros.

Ja radušies kādi jautājumi vai interesē privātstundas - vaicā!

 

Piesakies!