Video. Būt vai nebūt disko Padejosim?

Mēs ilgi domājām, vai piedāvāt iespēju mācīties disko. Pēc šī video noskatīšanās nonācām pie secinājuma, ka labāk to ir atstāt somu speciālistu ziņā:)